Våra tjänster

Tjänster 2018-06-01T09:54:06+00:00
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer

Health Performance Concept

Health Performance Concept
Performance Company har arbetat fram en modell för att arbeta långsiktigt med hälsa på företag. Vi kan skapa positiva effekter på 3 månader.

 • Förarbete
  Under förarbetet genomför vi en workshop med ledningsgrupp för att definiera syfte och mål, nyckeltal, tidplan samt resurser.

 • Nuläge
  I nulägesanalysen genomför vi en hälsoenkät som tar temperaturen på organisation, grupp samt medarbetare.

 • Planering
  I planeringsfasen analyserar vi resultatet och presenterar det för ledningen samt kommer med förslag på handlingsplan.

 • Genomförande
  Genomförande kan bestå av en kombination av föreläsningar, program för stresshantering, tränings- och kostprogram samt träningar för individ, grupper alt PT Small Group. Det är viktigt att få med så många medarbetare som möjligt, inte bara de som redan idag tränar. Ett program körs i 6 alt 12 månader.

 • Utvärdering
  Utvärdering, här gör vi en ny analys för att se förändringen. Vi följer även upp de mål som definierades under förarbetet.

  Health Performance Indicator

  Health Performance Indicator
  Denna undersökning är en del av Health Performance Concept och mäter hälsoindex på organisations- och gruppnivå. HPI Hälsoscreening är en webbenkät som tar pulsen på hela organisationen och är ett bra och enkelt sätt att få överblick på organisationens hälsa. Resultatet identifierar vilka grupper som bör prioriteras och skapar förutsättningar för att välja rätt hälsoinsatser.

  Gruppindelningen gör det enklare och mer kostnadseffektivt att sätta in hjälp, råd och stöd till de medarbetare som är i behov av hälsoinsatser.

  Resultatet av screeningen ger dig överblick över i vilka kategorier dina medarbetare hamnar:

  • Riskgrupp (Röd) – Den grupp som har störst behov av att förändra sin livsstil
  • Möjlig riskgrupp (Gul) – Här finns det ett möjligt behov av livsstilsförändringar
  • Friskgrupper (Gröna) – En grupp med bra livsstil och hälsodata

  Analys på organisations och gruppnivå
  De individuella resultaten sammanställs till ett gruppresultat med möjlighet till fördjupad rapport på t ex avdelning, yrke, kön och ålder. Rapporten är ett underlag för arbetsgivarens strategiska hälsoarbete.

  Efter analysen diskuterar vi lämpliga åtgärder. Svaren som screeningen ger blir en välgrundad bild av hur hälsoarbetet kan ge bästa möjliga effekt.

   Corporate Health Challenge

   Corporate Health Challenge
   En spännande och engagerande hälsoutmaning för alla företag.

   De anställda är företagets viktigaste resurs. Vi ger ditt företag och dina anställda ett inspirerande verktyg för att hålla fokus på fysisk aktivitet. Med ökad aktivitet kommer du att känna dig friskare och lyckligare. Använd vår app för att utmana, engagera och motivera dina anställda.

   Nyckeln till att bygga bättre vanor är att ta små steg varje dag. Vår utmaning gör det roligt och enkelt. Appen kopplas till Google Fit (Android) eller Apple Health (iOS). Delta i utmaningen att få hälsa och laganda. Dina anställda kommer också att kunna använda sina aktivitetspoäng för belöningar. Börja din aktivitetsutmaning idag!

   Dessutom är ni med och tävlar om att bli Sveriges mest hälsosamma företag

   Health Business of the Year

   Träning

   Personlig träning
   Vi erbjuder personlig träning där vi utgår från varje individs förutsättningar, livssituation och mål. Oavsett om dina mål är att gå ned i vikt, bli starkare, rörligare eller få en mer funktionell kropp kan vi hjälpa till. Vi inleder med att gå igenom målsättning samt gör en analys av funktion och skräddarsyr därefter ett tränings- och kostprogram. Tränings-, kost- och hälsoråd utformas i ett individuellt skräddarsytt program för att skapa en optimal, varaktig och livslång förändring.

   Vi arbetar enligt följande:

   • Funktions- och rörlighetsanalyser
   • Definiera tränings- och kostmål
   • Individuellt träningsupplägg för 3, 6 eller 12 månader
   • Löpande träning 1-3 tillfällen per vecka
   • Löpande uppföljningar mot mål

   Tränaren och kunden sätter gemensamt upp mål som kan gälla allt från bättre hållning, nya kostvanor, styrkeökning eller viktnedgång eller bli bättre i sin sport.

   Gruppträning/PT Small Group
   Att regelbunden fysisk aktivitet är en grund för såväl välbefinnande och prestation som minskad sjukdomsrisk vet vi sedan länge. Utmaningen för de flesta människor är att komma igång med träning och fortsätta regelbundet. Därför tror vi på att arrangera PT small Group där vi hittar en grupp som passar alla. Det svåra är inte att få med de som redan tränar, utan utmaningen är att attrahera de som inte tränar idag.

    Föreläsningar

    Föreläsningar
    En medarbetare som mår bra presterar bättre. Vi utvecklar individer att prestera bättre. Kunskap är en viktig faktor för att uppnå eller bevara ett fysiskt och mentalt välbefinnande.

    Vi håller föreläsningar inom träning och återhämtning, kost och stress som syftar till att både inspirera och ge kunskap.

    Exempel på föreläsningar:

    1. Inspiration
    2. Kost – Denna föreläsning går vi igenom grundläggande teori kring kost, näringsämnen, framgångskriterier för viktnedgång,
    3. Träning och återhämtning. Här går vi igenom grunderna i träning och återhämtning. Fördelar med styrketräning resp konditionsträning.
    4. Stress

     Tester & analyser

     Tester och analyser
     Förutom hälsoenkäten Performance Health Indicator erbjuder vi ett urval av tester som utförs på arbetsplatsen. Det kan vara funktionsanalyser och tester inom kondition, styrka och balans.

      Personligt ledarskap

      Personligt ledarskap
      Är du intresserad av att öka prestationen hos dina medarbetare?

      Vi arbetar med att frigöra företagets och individens potential. Engagerade och självmotiverade medarbetare ger ökad produktivitet och lönsamhet.

      I programmet arbetar vi med att utveckla individen utifrån följande faktorer:

      • Vilja
      • Styrka
      • Fysiologi
      • Effektivitet
      • Mental styrka
      • Relationer

      Syfte och mål med att träna ”jaget” är att öka prestationsförmågan och frigöra den potential som varje individ har – ”Att bli sitt bästa jag”. Vi skapar ökad självinsikt och väcker vinnarinstinkt.

      Vi samarbetar med BETA Team Performance och plattformen Beta Performance Management

       Stresshantering

       Stresshantering
       Med programmet "Från väggen till avspänd effektivitet" använder du en av de effektivaste metoderna som finns, för att träna på att komma ner i varv, ändra ditt mindset och steg för steg skapa positiva förbättringar i ditt liv.

       Detta gör du genom ett 12 veckors mentalt träningsprogram.

       Under programmet kommer du bland annat få lära dig:

       • Att slappna av ordentligt i kroppen
       • Att släppa mentala spänningar
       • Att förbättra din självbild
       • Att hantera och balansera dina tankar
       • Att bygga din inre styrka
       • Att skapa förutsättningar för långsiktig framgång

       Du kommer få uppgifter att göra varje vecka som fördjupar inlärningen och hjälper dig att komma till insikt och göra förändringar till det bättre i ditt liv.

       Vi samarbetar med the Boltcode.