Mät ditt hälsoindex

Mät ditt hälsoindex 2018-04-13T10:14:07+00:00

Health Performance Indicator tar pulsen på ert företags hälsa

Health Performance Indicator
Denna undersökning är en del av Health Performance Concept och mäter hälsoindex på organisations- och gruppnivå. HPI Hälsoscreening är en webbenkät som tar pulsen på hela organisationen och är ett bra och enkelt sätt att få överblick på organisationens hälsa. Resultatet identifierar vilka grupper som bör prioriteras och skapar förutsättningar för att välja rätt hälsoinsatser.

Gruppindelningen gör det enklare och mer kostnadseffektivt att sätta in hjälp, råd och stöd till de medarbetare som är i behov av hälsoinsatser.

Resultatet av screeningen ger dig överblick över i vilka kategorier dina medarbetare hamnar:

  • Riskgrupp (Röd) – Den grupp som har störst behov av att förändra sin livsstil
  • Möjlig riskgrupp (Gul) – Här finns det ett möjligt behov av livsstilsförändringar
  • Friskgrupp (Gröna) – En grupp med bra livsstil och hälsodata