Om oss

Om oss 2021-11-08T23:15:40+00:00

Vår vision

Idén till Performance Company föddes ur ett genuint intresse för verksamhetsutveckling, träning, hälsa och prestation.

Vi arbetar med att utveckla individer och organisationer att prestera bättre. Det handlar om att frigöra företagets och individens potential genom en kombination av kost, träning och återhämtning såväl som personlig utveckling.

Genom att ta pulsen på organisationen och dess medarbetare tillhandahåller vi en rad verktyg för att tydliggöra faktorer där vi på organisations-, grupp- och individnivå kan skapa förutsättningar för att öka prestationsförmågan.

Vi arbetar bland annat med vårt Health Performance Concept där vi kan identifiera problembilder och skapa förutsättningar för bättre resultat.

Psykisk ohälsa i form av stress och utbrändhet är ett växande problem i dagens arbetsliv.

Vad beror det på? I USA använder man akronymen PAID för att förklara vad det handlar om. PAID står för Pressure, Always on, Information overload och Distractions. Enligt denna teori så beror alltså ohälsan på att vi är pressade, alltid ska vara tillgängliga, har ett överskott av information samt utsätts för alltför många störningar och distraktioner.

85% av företags kostnader för ohälsa är relaterade till någon av följande faktorer:

  • Problem i rörelseapparaten, d.v.s. i rygg, leder och muskler
  • Levnadsvanor, d.v.s. kost, återhämtning, motions- och träningsvanor m.m.
  • Stress/psykosocial ohälsa

Det gäller att hitta en balans mellan träning, kost och återhämtning såväl som livspusslet i största allmänhet.

Vi är övertygade om att genom att utveckla medarbetarna och få dessa att prestera bättre så kommer produktiviteten att öka.

70 mdr

Samhällets kostnader
för psykisk ohälsa

50%

Andel av alla
företag som inte
arbetar med stress

20%

Andel av alla anställda som har problem med ångest, oro eller sömnstörningar