5 tips för dig som vill vara en attraktiv arbetsgivare


5 tips för dig som vill vara en attraktiv arbetsgivare

Nu när hösten har sparkat igång på allvar är det viktigt att skapa förutsättningar för goda resultat och ge medarbetarna motivation att prestera.

Vi tror att det är viktigare nu än någonsin att som arbetsgivare ligga i framkant när det gäller hälsofrämjande aktiviteter. Friskvårdsbidrag och friskvårdstimmar i all ära, men det behövs mer än så.
Att positionera sig på marknaden för att bli en än mer attraktiv arbetsgivare genom att visa att man är beredd att satsa på hälsofrämjande aktiviteter för sin personal stärker även företagets ställning på arbetsmarknaden. (förutom att personalen mår bra)

Våra 5 tips!

 1. Låt hälsoarbetet vara en stående punkt på dagordningen i ledningsgruppen och en naturlig del av er affärsplan.
  Definiera viktiga nyckeltal kopplat till hälsoarbetet såsom procentuell andel av personalen som ligger i hälsomässig riskgrupp, upplevt välmående, metabol ålder och trivsel.
 1. Ta sjuknärvaron på allvar.
  Sjukfrånvaron och sjukskrivningar faller ur statistiken då man allt mer jobbar på distans eller på jobbet trots sjukdom. Våga ta sjuknärvaron på allvar och låt medarbetarna känna trygghet. Genom att jobba aktivt med hälsoinsatser som ger mening och stötta där det behövs skapar ni ett arbetsklimat som ger er en stark position på arbetsmarknaden och era medarbetare kommer att må och prestera bättre.
 1. Visa vägen.
  Se till att ledningen nyttjar de hälsoinsatser ni gör. Om ni exempelvis erbjuder friskvårdstimmar som kan nyttjas för träning på arbetstid. Det finns tydliga kopplingar mellan fysisk aktivitet och arbetsprestation. De positiva effekterna ökar om personalen får träna på arbetstid. Ni skapar på så sätt ett värde och bygger upp en trovärdighet där ni får med er personalen. Ni får en starkare teamkänsla och ni lever upp till era högt uppsatta mål att vara en attraktiv arbetsplats.
 1. Hälsoinsatser som ger mening.
  Det finns mycket man kan göra idag för att som arbetsgivare stärka sin position på arbetsmarknaden. I ert hälsoarbete är det viktigt att ni har ett syfte och ett mål som fyller ert behov. Ofta väljer man den enklaste vägen och ser friskvårdsbidraget eller stegtävlingen som en tillräcklig lösning eftersom ”alla andra” gör det. Det viktigaste ni kan göra här är att som en del i er hälsostrategi titta på vad just era medarbetare och er arbetsplats behöver och välja hälsoinsatser utefter just er målbild.
 1. Skapa förutsättningar för balans.
  Idag är tempot högt och man förväntas prestera på topp. I sig fullt rimligt, men många medarbetare upplever idag en press och en otillräcklighet att hinna med sitt jobb. Resultatet blir att man tar med sig jobbet hem i större utsträckning och är tillgänglig för mail och telefonsamtal även på sin fritid. I förlängningen kan det leda till stressrelaterade problem och sjukskrivningar. Om man vill vara en attraktiv arbetsgivare idag med ett starkt varumärke behöver man visa att man har ett hälsofokus och tar de här frågorna på allvar. Här handlar det om kultur och att skapa förutsättningar för att medarbetarna ska kunna arbeta på sin arbetstid och vara ledig på sin fritid.

När ni får de här bitarna på plats och jobbar aktivt med de här frågorna får ni en produktivt arbetsklimat, positiva medarbetare som är friskare, mår bra, presterar bra och är stolta över sin arbetsgivare och det kommer stärka ert varumärke och göra er till en attraktiv arbetsgivare på marknaden.

2018-09-19T13:08:18+00:00 2018/09/19|